Wij voeren veel gesprekken met ouders over opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Het betreft ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen waarbij de ouders vaak kampen met opvoedingsvragen.  Het is essentieel dat ouders in hun moedertaal kunnen vertellen over hun zorgen en wensen met betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Alleen in de moedertaal kunnen ouders genuanceerd vertellen over hun gevoelens en emoties. De hulp van een tolk is hierbij onmisbaar

Trajectum Novum,