Tag Archives: tolk

Thuiszorg in andere culturen

Iedereen in Nederland heeft recht op zorg. Het aantal immigranten en vluchtelingen groeit enorm, en wanneer zij eenmaal statushouder zijn, kunnen zij dezelfde zorg aanvragen als autochtonen. Zorgverleners, bijvoorbeeld in de thuiszorg, krijgen dan ook steeds meer te maken met andere culturen en een taalbarrière. En dat vraagt om een andere aanpak. Thuiszorg Niet-westerse allochtonen…
Lees meer

Tips: Hoe te communiceren met mensen met een taalbarrière

Wanneer u een gesprek moet voeren met iemand met een taalbarrière, dan is het in bepaalde gevallen noodzakelijk een professionele tolk in te schakelen. Maar er komen ook situaties voor waarbij een tolk niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer u gewoon een normaal, dagelijks gesprek voert met iemand die niet goed Nederlands spreekt. Een professionele tolk…
Lees meer

Toegankelijkheid kraamzorg voor allochtone vrouwen moet beter

In veel culturen is het niet altijd zo vanzelfsprekend om professionele hulp te vragen na de bevalling, zoals in Nederland wel het geval is. Kersverse moeders van niet-westerse afkomst maken minder gebruik van professionele kraamzorg dan autochtone moeders. Dit heeft met een aantal factoren te maken, zoals opleiding en taalbeheersing, maar ook met cultuur. In…
Lees meer