Vormen van tolken

Consecutieve tolk
Een consecutieve tolk, of ook wel gesprekstolk, wordt doorgaans ingezet bij één-op-één gesprekken aan de telefoon of op locatie. De tolk is een tussenpersoon tussen enkele mensen die elkaars taal niet spreken. Hij vertaalt korte interventies van enkele zinnen in beide richtingen. De tolk luistert naar de spreker en wacht op een pauze om vervolgens te vertalen wat hij heeft gehoord. Bij kortere berichten vertrouwt hij op zijn geheugen en bij langere passages maakt de tolk notities om de vertaling zo nauwkeurig mogelijk door te geven. De consecutieve tolk wordt vaak ingezet voor de communicatie tussen mensen die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen en de overheid, scholen en zorgverleners, veelal bij gesprekken tussen arts en patiënt of in de juridische sector tussen advocaat en cliënt.

Simultaantolk
Simultaan tolken is tegelijkertijd luisteren en vertalen. De tolk luistert naar de brontaal en vertaalt tegelijkertijd naar de doeltaal. Dit gebeurt op de fluistermanier, al dan niet met fluistersets, of via tolkencabines met geavanceerde geluidsapparatuur voor ontvangen en verzenden van geluid. Het is een zeer intensieve vorm van tolken die veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis vereist. Simultaantolken worden doorgaans ingezet tijdens seminars, congressen, beurzen en tegenwoordig zelfs voor webinars.

Fluistertolk
Een fluistertolk is een simultaantolk die doorgaans wordt ingezet bij wat grotere bijeenkomsten waar slechts enkele gasten in een andere taal bediend dienen te worden. Bij bijvoorbeeld één of twee toehoorders. De tolk fluistert letterlijk, simultaan, de vertaling in het oor van de naast of voor hem gezeten luisteraars. Ook kan fluistertolken worden toegepast bij bijvoorbeeld rondleidingen. Hiervoor worden speciale fluistersets gebruikt. De anderstalige gasten krijgen een headset met ontvanger en ontvangen de vertaling via de tolk die met soortgelijke zendapparatuur meeloopt.

Congrestolk
Congrestolken (of conferentietolken) is niet zozeer een afwijkende vorm van tolken. Hier gaat het om zeer ervaren simultaantolken die worden ingezet bij internationale bijeenkomsten zoals congressen en seminars. De tolken luisteren in een tolkencabine via een hoofdtelefoon naar de spreker en spreken gelijktijdig de vertaling in een microfoon in. De toehoorders in de zaal hebben allemaal een hoofdtelefoon en kunnen via een apparaatje de gewenste taal kiezen. Tenzij het om een kortdurende opdracht gaat, wordt de tolkencabine doorgaans bezet door twee tolken die elkaar maximaal elke 45 minuten afwisselen om de werkdruk te verlagen. In tegenstelling tot bij consecutief tolken, is er weinig terugkoppeling mogelijk. Als de tolk iets niet verstaat, kan hij niet met de spreker overleggen. Het is dan ook zeer intensief. Deze vorm van tolken wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij internationale vergaderingen van het Europees Parlement, de Verenigde Naties etc. Overigens kan een congrestolk eveneens een fluistertolk zijn.

Gebarentolk NGT
NGT staat voor Nederlandse Gebarentaal en ook hiervoor zijn tolken beschikbaar. Hebt u tijdens een gesprek of een bijeenkomst te maken met één of meerder mensen met een gehoorbeperking, dan kunt u hiervoor een gebarentolk inzetten.

U kunt uiteraard altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies welke vorm van tolken het beste past bij uw bijeenkomst!