Tolk op locatie

Heeft u een tolk nodig voor een ingrijpend of een gecompliceerd gesprek? Bijvoorbeeld bij een medische behandeling, een asielprocedure, schoolprestaties van een kind of
juridische aangelegenheden. Of heeft u een tolk nodig voor een bezoek van
buitenlandse relaties? Wij adviseren u om voor een tolk op locatie te kiezen wanneer:

  • •  Er sprake is van een slechtnieuwsgesprek
  • •  Er sprake is van een langdurig, gecompliceerd gesprek
  • •  Het gesprek met meerdere personen gevoerd wordt
  • •  Er iets dient te worden uitgelegd met behulp van beeldmateriaal of apparatuur
  • •  Er tijdens het gesprek moeilijke keuzes gemaakt moeten worden
  • •  Er rondleidingen plaatsvinden

 

Comments are closed.