ProDemos Toolbox Participatieverklaring

ProDemos heeft in opdracht van het ministerie van SZW een Toolbox Participatieverklaring ontwikkeld voor gemeenten. Deze Toolbox Participatieverklaring kunnen gemeenten en organisaties gebruiken voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

De Toolbox bestaat uit drie onderdelen:
•  Handleiding en materialen voor het uitvoeren van de workshop participatieverklaring
•  Een training voor begeleiders
•  Ervaren begeleiders om de workshop Participatieverklaring te verzorgen

Handleiding en materialen voor het uitvoeren van de workshop participatieverklaring
Het doel van de workshop is dat vluchtelingen een goed beeld krijgen van de waarden van de Nederlandse samenleving. De waarden worden op een interactieve manier besproken aan de hand van de rechten en plichten van burgers in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van gelijke behandeling, werkgelegenheid en familierecht.

Een training voor begeleiders
Het verzorgen van de workshop Participatieverklaring is een belangrijke, maar niet voor iedereen makkelijke opdracht. ProDemos biedt een train-de-trainer programma om begeleiders voor te bereiden zelfstandig de workshop te verzorgen. In de training komen didactische en interculturele communicatievaardigheden en praktijkoefeningen aan de orde.

Ervaren begeleiders om de workshop Participatieverklaring te verzorgen
ProDemos heeft een poule getrainde begeleiders die de workshop Participatieverklaring in uw gemeente kunnen verzorgen. Hiervoor werkt ProDemos samen met Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON).

Op de website van ProDemos kunt u terecht voor aanvullende informatie en voor het gratis downloaden van workshopmaterialen, brochures en meer.