Andere branches

Het Anderstaligenloket is er voor iedereen die met taalbarrières te maken heeft, zo ook het notariaat, advocatuur en juridische hulpverlening, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Of dat nou af en toe of heel regelmatig is. In welke branche dan ook, een taalbarrière hoeft duidelijke en heldere communicatie niet in de weg te staan!

Notariaat
Voor veel belangrijke gebeurtenissen in het leven is de tussenkomst van een notaris nodig. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekakte bij aankoop van een woning of de oprichting van een BV. Maar ook huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, partnerregistratie en samenlevingscontracten of schenkingen en testamenten. Maar wat als de cliënt of één van de partners anderstalig is? Bij het passeren van aktes heeft de notaris de wettelijke plicht om een tolk in te schakelen wanneer cliënt of cliënten anderstalig zijn om er zeker van te zijn dat alle betrokkenen alles goed begrijpen.

Advocatuur en juridische hulpverlening
In strafzaken hebben anderstaligen die niet of nauwelijks Nederlands spreken recht op vertolking en vertaling om effectief deel te kunnen nemen aan het strafproces. De verdachte moet immers kunnen begrijpen van welk feit hij wordt verdacht en de mogelijkheid hebben zich daartegen te verdedigen. In Nederland is het zo geregeld dat als één van de partijen tijdens een terechtzitting of in de raadkamer de Nederlandse taal niet machtig is, de rechtbank een beëdigde tolk oproept. Echter bij persoonlijke besprekingen met cliënten zal de inzet van een tolk dan ook wenselijk zijn. Advocaten en juristen kunnen echter ook op andere vlakken te maken krijgen met anderstalige cliënten die juridische hulp nodig hebben. In dat geval is het niet alleen voor de cliënt, maar ook voor u wenselijk om gebruik te maken van een tolk zodat er geen onduidelijkheden ontstaan.

Non-profit
Vele non-profit organisaties hebben of krijgen vaak te maken met internationale communicatie. Dit kan heel kleinschalig zijn in bijvoorbeeld de asielketen bij plaatselijke één op één hulp voor asielzoekers, maar ook op grotere schaal bij bijvoorbeeld internationale meetings en conferenties.

Bedrijven
In het bedrijfsleven wordt al snel gedacht dat Engels als lingua franca (gemeenschappelijk communicatiemiddel) doorgaans de lading wel dekt. Dat is echter lang niet altijd het geval. In heel veel landen is Engels of een andere taal niet vanzelfsprekend. Zelfs niet in Europa. In Spanje bijvoorbeeld, verstaat en spreekt ca. 60 procent van de bevolking geen Engels en in Hongarije ligt dat rond de 80 procent. Of neem Frankrijk. In Parijs komt u wel weg met Engels, maar in de rest van het land wordt het al lastiger. Zelfs als de stad of het gebied toch vrij toeristisch is. Daarom is het ook voor bedrijven nuttig om gebruik te maken van tolkdiensten voor duidelijke communicatie met internationale businesspartners, leveranciers etc. Dat kan een bezoek van een buitenlandse delegatie zijn, maar ook een internationale conference call, of live meeting via beeld, tot aan seminars, congressen en events.