Voor wie

Gemeenten

Communicatie met asielzoekers en statushouders

Onderwijs

Voor anderstalige scholieren en hun ouders

Gezondheidszorg

Het belang van tolken in de zorg

Rijksoverheid

Toepassing van het zorgvuldigheidsbeginsel

Woningcorporaties

Anderstalige bewoners en woningzoekenden

Andere branches

Juridische sector, profit en non-profit