Huisartsen

Graag willen wij u informeren over de mogelijkheid om per 1 mei 2017 ad hoc tolkdiensten aan te vragen via Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) voor statushouders.

Het wordt voor u mogelijk om ad hoc tolkdiensten en conference calls aan te vragen voor nieuwe statushouders. Voorwaarde hierbij is dat de statushouder een verblijfsdocument heeft dat is afgegeven na 1 juli 2016. Na inschrijving in de huisartsenpraktijk is het 6 maanden mogelijk om tolkdiensten aan te vragen voor de betreffende statushouder.

Het contract dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met TVcN heeft afgesloten houdt in dat u per 1 mei 2017 2 jaar lang de beschikking hebt over ad hoc tolkdiensten en conference calls voor statushouders.

Tolkdienst aanvragen

  • Stap 1: Bel met 088 - 255 52 10 voor uw aanvraag.
  • Stap 2: Geef aan de medewerker het AGB-nummer van de praktijk door.
  • Stap 3: Geef aan de medewerker het documentnummer van het verblijfsdocument van de statushouder, de gewenste taal en duur door.
    Betreft het een aanvraag voor een nieuwe patiënt in de praktijk, dient u ook de inschrijfdatum in de praktijk door te geven.
  • Stap 4: Blijft u aan de lijn, u wordt automatisch doorverbonden met een tolk.

 

Belangrijke informatie

Wat wordt u aangeboden?

Procedure inschrijving huisartsenpraktijk

Procedure inschrijving per statushouder

Informatie voor statushouders in 4 meest voorkomende talen

Praktische tips

Veelgestelde vragen

Procedure klacht melden

Over TVcN